Terugbetalingen en voorzieningen

Eens de diagnose van lipoedeem gesteld is, is het tijd voor de behandeling. Deze kan de rekening serieus doen oplopen. Vandaar dat we in deze rubriek ingaan op de terugbetalingen en voorzieningen die er zijn in België.

STEUNKOUSEN1

Het dragen van steunkousen, in medische taal ook wel es TEK’s of Therapeutische Elastische Kousen genoemd, staat centraal in de behandeling van lipoedeem. Vooraleer men daarmee kan beginnen, is het nodig om gedurende een bepaalde periode de benen in te zwachtelen. Of dit materiaal terugbetaald wordt, hangt in sterke mate af van het feit of je al dan niet bent opgenomen via een lymfekliniek.

De steunkousen zelf zijn idealiter vlakbreikousen die op maat zijn gemaakt. Prijzen hiervoor kunnen, afhankelijk van het aantal aanpassingen die nodig zijn, oplopen tot enkele honderden euro’s. Deze kousen worden enkel en alleen vergoed voor patiënten die de diagnose ‘lymfoedeem’ of ‘chronisch veneuze aandoening’ hebben gekregen. En ook daar hangen nog heel wat voorwaarden aan vast. We zetten ze even op een rijtje:

 • Het allereerste voorschrift moet afkomstig zijn van een arts-specialist in één van de volgende gebieden:

  • heelkunde

  • inwendige geneeskunde

  • geriatrie

  • gynaecologie – verloskunde

  • fysische geneeskunde – revalidatie

  • radiotherapie – (medische) oncologie

  • kindergeneeskunde

  • dermatologie – venerologie

 • De volgende voorschriften mogen afgeleverd worden door een huisarts.

 • De kousen moeten aangekocht worden bij een erkend bandagist en moeten op de lijst van vergoedbare producten staan.

 • Enkel steunkousen klasse III en klasse IV worden terugbetaald.

 • Bovenstaande is geldig vanaf de leeftijd van 15 jaar.

Kortom: steunkousen worden in België enkel vergoed indien men de bijkomende aandoeningen of co-morbiteiten van lymfoedeem en/of chronische aandoeningen heeft. Met andere woorden, dus niet voor vrouwen die enkel de diagnose lipoedeem hebben.

KINESITHERAPIE2

Patiënten met lipoedeem hebben vaak te kampen met verminderde spierkracht. Daarom wordt er soms kinesitherapie voorgeschreven om spierversterkende oefeningen aan te leren en om lymfedrainage te ondergaan. Dit laatste helpt het lichaam overtollig vocht af te voeren.

Hoewel heel wat lipoedeem patiënten lymfedrainage als deugddoend en effectief ervaren, is er te weinig wetenschappelijk bewijs voor een effect op lange termijn. Daarom kan men in België enkel beroep doen op de 18 vergoedbare verstrekkingen tegen normaal terugbetalingstarief.

Wie naast lipoedeem ook de diagnose lymfoedeem heeft kan wel in aanmerking komen voor terugbetaling op basis van F-chronische pathologie of E-pathologie. Dit uiteraard na de goedkeuring van een adviserend geneesheer.

DIËTIST3

Patiënten met lipoedeem worden vaak doorverwezen naar een diëtist. Dit desondanks het feit dat lipoedeemvet zo goed als niet reageert op diëten. Dit advies komt enerzijds voort uit onwetendheid over de aandoening en anderzijds omdat men de stagnatie van lipoedeem wil bekomen.

Diëtisten zijn niet gebonden aan wettelijk voorgeschreven tarieven, met uitzonderingen voor sommige diabetici en personen die een zorgtraject4 volgen. Een aantal mutualiteiten bieden wel een tegemoetkoming voor een beperkt aantal sessies.

OEDEEMKLINIEK / LYMFEKLINIEK5

Veel huisartsen weten weinig of niks af van lipoedeem. Daarom dat de getroffen patiënten, zowel voor een diagnose als voor een behandeling, vaak aangewezen zijn op specialisten in de veneuze heelkunde. Of men kan terecht bij enkele centra die een lymfekliniek of oedeemkliniek hebben opgericht. De terugbetaling hier verloopt via de gewone terugbetalingstarieven van het RIZIV.

CHIRURGISCHE BEHANDELING: LIPOSUCTIE

Tot op heden wordt liposuctie in België beschouwd als een esthetische ingreep die dus niet terugbetaald wordt door een ziekte- of hospitalisatieverzekering. Bovendien moeten patiënten met lipoedeem er op toe zien dat er speciale technieken worden gebruikt tijdens deze operatie. Een klassieke liposuctie kan immers heel wat schade berokkenen aan het lymfevatenstelsel.

1 Geraadpleegd op 26 februari 2020: https://www.riziv.fgov.be/nl/themas/kost-terugbetaling/door-ziekenfonds/individuele-verzorging/Paginas/tegemoetkoming-prijs-steunkousen.aspx

2 Geraadpleegd op 26 februari 2020: https://www.cm.be/diensten-en-voordelen/ziekte-en-behandeling/terugbetalingen-behandelingen/kinesisten/zittingen-normaal-tarief

3 Geraadpleegd op 26 februari 2020: https://www.cm.be/diensten-en-voordelen/gezondheid-en-preventie/voeding/voedingsadvies-dieetadvies

4 Mensen met chronische nierinsufficiëntie en/of met diabetes type 2 kunnen in een zorgtraject stappen.

5 Geraadpleegd op 26 februari 2020: https://www.inami.fgov.be/nl/themas/kost-terugbetaling/ziekten/vaatstelsel/Paginas/lymfoedeem.aspx#Wat_betaalt_u_voor_deze_begeleiding?

Aankomende evenementen