Comorbiditeit

Vaak worden lipoedeem en obesitas in 1 adem genoemd of zelfs met elkaar verward. Iemand met
lipoedeem hoeft niet noodzakelijk overgewicht te hebben en omgekeerd. In de beginstadia is dit zelfs
meestal niet het geval. De klachten van pijn zijn daarom niet minder.
In latere stadia krijg je meestal wel te kampen met overgewicht. De vetmassa neemt toe en
respondeert niet op diëten of sporten om ze weg te krijgen. Een meetmethode zoals het berekenen
van de BMI is voor mensen met lipoedeem geen goede methode. Deze zal in de meeste gevallen
zwaar overgewicht aantonen, terwijl het vet zich voornamelijk in de ledematen bevindt, en weinig of
niet visceraal of in de buik.

*OBESITAS

Obesitas, anders dan lipoedeem, kan ook vele oorzaken hebben. Maar in de meeste gevallen, is dit
overgewicht wel te bestrijden met aangepaste voeding en sporten. Ondanks het feit dat lipoedeem
weinig of niet reageert op diëten of sporten, is het wel belangrijk om gezond te eten en genoeg te
bewegen. Dit om verdere progressie van lipoedeem te voorkomen.

 

*LYMFOEDEEM

Ook lymfoedeem en lipoedeem worden wel vaker met elkaar verward.

Lymfoedeem is beter bekend en wordt dus ook sneller gediagnosticeerd. Wanneer je spreekt over lipoedeem dan krijg je wel vaker de vraag of je eigenlijk op lymfoedeem doelt.

Deze twee diagnoses staan echter in de meeste gevallen los van elkaar.

Lymfoedeem kan verschillende oorzaken hebben. Het kan aangeboren zijn. Hier spreekt men over primair lymfoedeem. Wanneer het ontstaat door een ongeval, trauma of door het niet meer goed functioneren van de lymfebanen of na chirurgie, spreekt men over secundair lymfoedeem. Een bekende vorm is bijvoorbeeld lymfoedeem in de arm na een ingreep in het kader van borstkanker. Dan neemt men soms ook de lymfeklieren onder de oksel weg, omdat deze aangetast kunnen zijn.

Lymfoedeem wordt veroorzaakt doordat het lymfevocht niet goed afgevoerd kan worden en zich gaat opstapelen in de vrije ruimte en cellen naast de lymfebanen. Dit kan overal in het lichaam voorkomen. Meestal komt het voor in de armen en de benen.

Kenmerkend voor lymfoedeem is:

  • Zwelling door het vasthouden van het vocht.
  • Vermoeidheid en een zwaar gevoel
  • Beperking in beweging en dagelijks functioneren
  • Sneller infecties
  • Pitting oedeem: wanneer je met je vinger een putje duwt in lymfoedeem, dan zal dit nadien enkele seconden blijven staan.

Je ziet dat enkele symptomen gelijkaardig zijn aan die van lipoedeem. De gelijkende namen en enkele kenmerken die samenvallen maakt dat de ziektes soms met elkaar verward worden.

Er zijn echter ook enkele opvallende verschillen. Lipoedeem komt altijd symmetrisch op het lichaam voor. Dit wil zeggen dat beide zijden min of meer symmetrisch aangedaan zijn. Lymfoedeem kan ook voorkomen aan 1 arm of been. De structuur van de huid is vaak anders. Bij lipoedeem is er ook geen pitting (indrukbaar) oedeem aanwezig. Wanneer lipoedeem ver gevorderd is, kan dit ook bijkomend, secundair, lymfoedeem veroorzaken. In dit geval spreekt men over lipolymfoedeem.

 

 

 

Aankomende evenementen